Header Banner 1
Header Banner 2
Bagger Boot.png
bridge.png
Graafmachine2.png
Vrachtwagen.png
water.png
Tractor met maaibalk
logo.big.white.png

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de afgelopen jaren veel gehoorde termen. Iedereen lijkt ineens bezig te zijn met het milieu.

J.L. Rijsdijk BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

J.L. Rijsdijk BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de zorg om ons leefklimaat en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, zijn wij sinds september 2015 gecertificeerd conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van onze contact-link.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio CO2-prestatieladder.Klik onderstaande documenten aan om deze te openen.

2023

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2023 - 1e helft

3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2023

3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2027

3.D.1-2 Actieve deelname sectorinitiatief

 

2022

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2022 - 1e helft 

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2022

3.A.1-2  Emissie inventaris rapport over 2022 

2021

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2021 - 1e helft

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2021

3.A.1-2  CO2 emissie inventaris rapport 2021

 

2020

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2020 - 1e helft

3.A.1-1  CO2 emissie inventaris 2020

3.A.1-2  Emissie inventaris rapport over 2020

3.B.1-1  CO2 reductiedoelstellingen 2023

3.C.2-1  Communicatieplan

3.D.1-2  Actieve deelname initiatief

 

 

 

 

 

undefined

Voor meer informatie omtrent de CO2 Prestatieladder en een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven, verwijzen wij u graag naar de website van SKAO.