Header Banner 1
Header Banner 2
Bagger Boot.png
bridge.png
Graafmachine2.png
Vrachtwagen.png
water.png
Tractor met maaibalk
logo.big.white.png

J.L. Rijsdijk B.V. is met trots in het bezit van diverse certificaten. Voor alle onderstaande certificeringen geldt dat wij jaarlijks één of meerdere externe audits krijgen, waarin al onze werkzaamheden en handelingen getoetst worden volgens de betreffende norm.

Het toepassingsgebied en de scope zijn beschikbaar voor belanghebbenden middels het certificaat op de website. Deze kunt u vinden onder downloads. 

Tevens kan de beleidsverklaring opgevraagd worden. 

 

We zijn er trots op te kunnen vermelden dat we gecertificeerd zijn voor de CO2 prestatieladder. niveau 3.

De CO2-Prestatieladder is een norm die als uiteindelijke doel heeft bedrijven CO2 te laten reduceren. Het liefst zo veel mogelijk. De ladder kent vijf niveaus.

Per niveau is een pakketje eisen opgesteld. Uiteraard zijn de eisen strenger naarmate het niveau stijgt. Wil je als organisatie niveau 3 behalen, dan zal je moeten voldoen aan de eisen van niveau 1, 2 en 3.

De CO2-Prestatieladder is anders dan bekende normen zoals VCA of ISO.

Dit verschil ligt voornamelijk in het feit dat de CO2-Prestatieladder een stuk concreter is. Waar het bij ISO vooral gaat om procedures, gaat het bij de CO2-Prestatieladder om concrete acties die zorgen dat je als bedrijf minder CO2 uitstoot.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven/medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. 1 x per jaar komt er een externe auditor die hier een audit houdt. Alle werkzaamheden, handelingen, registraties, e.d. worden bekeken en het handboek wordt getoetst.

Daarnaast dienen ook alle medewerkers in het bezit te zijn van minimaal een VCA-B (Basis) certificaat en leidinggevenden in het bezit van een VCA-VOL (Veiligheid Operationeel Leidinggevenden) te zijn.

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het is een norm die aangeeft op welke wijze een organisatie zeker kan stellen dat zij:

  • Weet wat haar klanten van haar verwachten en eisen.
  • Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen.
  • Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert.
  • Continue controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert.

 

Waarom een “FSC® COC Certificaat”?

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council®) verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Het FSC® keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Alleen bedrijven die FSC® gecertificeerd zijn mogen en kunnen FSC® gecertificeerd hout verkopen aan hun klanten. Deze bedrijven kopen dus FSC® gecertificeerde producten of -materialen van FSC® gecertificeerde toeleveranciers en verkopen FSC® gecertificeerde producten aan hun klanten.

De reden dat wij voor deze certificering hebben gekozen is dat wij veel werkzaamheden voor Gemeenten en Waterschappen uitvoeren die veelal FSC® hout eisen i.v.m. duurzaamheid. Zonder deze FSC® –CoC certificering mogen bedrijven/aannemers geen werk uitvoeren waarin FSC® wordt geëist.

 

Onze licentiecode is: SGSCH-COC-006874

Voorwaarde voor het leveren van FSC is dat er sprake moet zijn van een Chain of Custody certificering (CoC).

Dit betekent dat alleen een FSC-gecertificeerd bedrijf  FSC kan leveren of er moet sprake zijn projectcertificering.

Indien een bedrijf niet gecertificeerd is en er is geen sprake van projectcertificering kan een bedrijf wel FSC inkopen, maar niet verkopen als FSC.Een gecertificeerd bedrijf wordt immers gecontroleerd door een onafhankelijke certificeerder of hij/zij wel volgens de FSC procedures werkt.In theorie zou namelijk een niet-gecertificeerde aannemer wel FSC-hout kunnen inkopen, hiervan de inkoopfactuur laten zien aan zijn opdrachtgever, maar ondertussen non-FSC leveren.

Helaas komt het veelvuldig voor dat opdrachtgevers wel vragen om FSC, maar dat het werk uiteindelijk gegund wordt aan een niet-gecertificeerde aannemer. ”dat de status van het FSC hout komt te vervallen” is gebaseerd op de FSC-standaard waarin staat dat er sprake moet zijn van een Chain of Custody certificering of FSC te kunnen leveren.